Wapen:
Wapen van gemeente Waadhoeke
Provincie:
Burgemeester:
Dhr. Tom van Mourik
Oppervlakte:
70 km²
Inwoners:
13.500
Gemeentehuis:
Dyksterbuorren 16, 9036MS, Menaam
Postbus:
Postbus 3, 9036ZW, Menaam
Telefoon:

Plaatsen in Waadhoeke

Postcodes in Waadhoeke

Over de Gemeente Waadhoeke

Gemeente Menaldumadeel

Menaldumadeel (Fries, officieel: Menameradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Herindeling

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot een herindeling per 1 januari 2018. De gemeente gaat dan met de buurgemeenten Franekeradeel, het Bildt en een deel van Littenseradeel op in een nieuw te vormen gemeente, die waarschijnlijk Waadhoeke gaat heten (ook de werknamen Noardwest-Fryslân en Westergo zijn gehanteerd). De nieuwe gemeente zal ongeveer 47.000 inwoners gaan tellen, met Franeker als grootste woonkern.

Kernen

De gemeente Menaldumadeel telt dertien officiële dorpen en twee buurtschappen. Het gemeentehuis staat in Menaldum. Sinds 1 januari 2010 zijn de Friese namen de officiële. De gemeentenaam is per 1 januari 2011 gewijzigd in Menameradiel.

Video's over Waadhoeke