Postcode 8734 hoort bij de stad Easterein. Deze plaats is onderdeel van de gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland.

Postcodes in postcodegebied

Postcode 8734 is verder onderverdeeld in deze gebieden:

Postcode 8734GA, Meilahuzen
Postcode 8734GB, Wynserdyk
Postcode 8734GC, Van Eysingaleane
Postcode 8734GD, Van Eysingaleane
Postcode 8734GE, Wynserdyk
Postcode 8734GG, Wynserdyk
Postcode 8734GH, Sjaardaleane
Postcode 8734GJ, Andries Joustrastrjitte
Postcode 8734GK, Vrijburg
Postcode 8734GL, Skoallestrjitte
Postcode 8734GM, Skoallestrjitte
Postcode 8734GN, Skoallestrjitte
Postcode 8734GP, Griene Leane
Postcode 8734GR, De Streek
Postcode 8734GS, \'t Heechhiem
Postcode 8734GT, Skippersbuorren
Postcode 8734GV, Meilahuzen
Postcode 8734GW, Skilplein
Postcode 8734GX, Tsjerkebuorren
Postcode 8734GZ, Dobbelan
Postcode 8734HA, Eeskwert
Postcode 8734HB, \'t Kleaster
Postcode 8734HC, Stittenserleane
Postcode 8734HD, Foarbuorren
Postcode 8734HE, Sibadawei
Postcode 8734HH, Smidslan
Postcode 8734HJ, Smidslan
Postcode 8734HK, Koaifinne
Postcode 8734HL, De Ljits
Postcode 8734HM, Hofsleane
Postcode 8734HN, Hofsleane
Postcode 8734HP, De Singel
Postcode 8734HR, De Singel
Postcode 8734HS, Populiereleane
Postcode 8734HT, It Risplan
Postcode 8734HV, Fabrykswei

Locatie van postcode 8734 in Easterein

Gemeente Waadhoeke

Menaldumadeel (Fries, officieel: Menameradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Lees meer over de gemeente Waadhoeke

Provincie Friesland

Friesland is een provincie in het noorden van Nederland. In het oosten wordt Friesland begrensd door Groningen en Drenthe, in het zuiden door de provincies Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer en in het westen en noorden door de Waddenzee (buiten de...

Lees meer over de provincie Friesland