Postcode 8851 hoort bij de stad Tzummarum. Deze plaats is onderdeel van de gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland.

Postcodes in postcodegebied

Postcode 8851 is verder onderverdeeld in deze gebieden:

Postcode 8851EA, Cecilia Benninghastrjitte
Postcode 8851EB, Johan Roordastrjitte
Postcode 8851EC, Douwe Sixmastrjitte
Postcode 8851ED, Jel Rinckesstrjitte
Postcode 8851EE, Master Abel Zuurstraat
Postcode 8851EG, Swaerderwei
Postcode 8851EH, Swaerderwei
Postcode 8851EJ, Nij Bethanie
Postcode 8851EK, Nij Bethanie
Postcode 8851EL, Formoanje
Postcode 8851EM, Smidssteech
Postcode 8851ER, Lytse Buorren
Postcode 8851ET, Skutebuorren
Postcode 8851EV, Tsjerkepaed
Postcode 8851EW, Koarnsteech
Postcode 8851EX, Stasjonswei
Postcode 8851EZ, Spoarstrjitte
Postcode 8851GA, Skoalstrjitte
Postcode 8851GB, Hearewei
Postcode 8851GC, Vossleane
Postcode 8851GD, Evert Sybesmastrjitte
Postcode 8851GE, Evert Sybesmastrjitte
Postcode 8851GG, Sinaedawei
Postcode 8851GH, Sinaedawei
Postcode 8851GJ, Westerbuorren
Postcode 8851GK, Westerbuorren
Postcode 8851GL, Roordamaleane
Postcode 8851GM, Hearewei
Postcode 8851GP, Kleasterwei
Postcode 8851GR, De Buffer
Postcode 8851GS, Cecilia Benninghastrjitte
Postcode 8851GT, W Koningstrjitte
Postcode 8851GV, W Koningstrjitte
Postcode 8851GW, Terskerspaed
Postcode 8851GX, De Fjouwere
Postcode 8851GZ, De Fjouwere
Postcode 8851HA, Finkepolle
Postcode 8851HB, Flaekspaed
Postcode 8851HT, Vogels\' tun
Postcode 8851HV, Vogels\' tun
Postcode 8851HX, Sjoerd Draijerstrjitte
Postcode 8851HZ, Dirk Dijkstrastrjitte
Postcode 8851RA, Hegesylsterwei
Postcode 8851RB, Bargereed
Postcode 8851RD, Bethanieleane
Postcode 8851RE, Kammingadammen
Postcode 8851RG, Sytzamaleane
Postcode 8851RH, Sytzamaleane
Postcode 8851RN, Hoarnestreek

Locatie van postcode 8851 in Tzummarum

Gemeente Waadhoeke

Menaldumadeel (Fries, officieel: Menameradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Lees meer over de gemeente Waadhoeke

Provincie Friesland

Friesland is een provincie in het noorden van Nederland. In het oosten wordt Friesland begrensd door Groningen en Drenthe, in het zuiden door de provincies Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer en in het westen en noorden door de Waddenzee (buiten de...

Lees meer over de provincie Friesland